Profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile Titlului XII privind exercitarea profesiei de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România – din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină

Eliberarea Certificatelor de Membru Colegiul Medicilor din România

Fișa medicului:
- act de identitate – copie;
- diploma de licenta – in copie ;
- confirmare in specialitate/ primariat – copie;
- atestate de studii complementare, supraspecializari – copie;
- certificat de sanatate – original ( adeverință eliberată de medicul de familie; consult psihiatric, fisa de aptitudini medicina muncii )
- copie certificat de casatorie (dupa caz)
- adeverinta de la locul de munca
- asigurare de raspundere civila – malpraxis – valabila pentru anul in curs;
- cazier judiciar – original;
- taxa de inscriere: 125 lei sau adeverinta de transfer pentru medicii care au fost inscrisi in alt judet
- certificat de membru CMR in original (dupa caz)
- formulare tip (Colegiul Medicilor)

DECIZIE nr. 4 din 22 februarie 2008 (*actualizată*)
privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare
EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 20 martie 2008

Descarcă document (5 pag. PDF)

In conformitate cu decizia CMR 10/2009, transferul medicilor dintr-un colegiu teritorial in altul se va face pe baza notei de transfer, eliberata la cerere.

DECIZIE nr. 10 din 4 septembrie 2009
privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din
Romania de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 28 septembrie 2009

In temeiul art. 404 si al art. 406 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania decide:

ART. 1

Membrii Colegiului Medicilor din Romania luati in evidenta unui colegiu teritorial se pot transfera in cadrul altui colegiu teritorial in situatiile prevazute de legislatia in vigoare si vor fi luati in evidenta acestuia din urma in baza urmatoarelor documente:
1. nota de transfer;
2. copie de pe documentele-suport pentru calitatea de medic (diploma de medic) si pregatirea profesionala (rezident, specialist, primar);
3. copie de pe actul de identitate cu noul domiciliu si, dupa caz, certificat de casatorie sau divort (numai la schimbarea numelui si/sau a starii civile);
4. adeverinta de incadrare de la noul loc de munca sau de exercitare a profesiei. Pentru perioadele de intrerupere a activitatii medicale poate fi solicitata copie de pe cartea de munca;
5. copie de pe decizia de pensionare (daca este cazul).

ART. 2
1. Nota de transfer este prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta decizie, si se elibereaza de catre colegiul unde este inregistrat medicul, in baza unei cereri, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta decizie.
2. Inaintea eliberarii notei de transfer, medicul solicitant are obligatia de a achita la zi cotizatia datorata catre colegiul de unde doreste sa plece.
3. Cotizatia platita in avans se va vira catre colegiul unde urmeaza sa se transfere medicul, facandu-se mentiune in nota de transfer.

ART. 3
1. Nota de transfer va fi inmanata, sub semnatura, solicitantului si poate fi insotita, la cererea medicului, de copii ale documentelor care au stat la baza acordarii certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
2. In registrul de evidenta al medicilor se va mentiona colegiul la care s-a transferat medicul.

ART. 4
Daca la nivelul colegiului de unde se transfera medicul s-a inregistrat o sesizare impotriva sa ori a fost declansata ancheta disciplinara, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar se va transmite colegiului la care medicul se transfera.

ART. 5
1. La luarea in evidenta a medicului de catre noul colegiu teritorial se va emite un nou certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, cu un cod corespunzator, si se va retine cel anterior.
2. Colegiul teritorial care a luat in evidenta medicul transferat va comunica Colegiului Medicilor din Romania noul cod alocat medicului, data luarii in evidenta si care au fost sumele virate catre vechiul colegiu ca fiind cotizatie platita in avans.

ART. 6
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
Vasile Astărăstoae

Informații privind eliberarea certificatului profesional curent (certificat de bună practică medicală – good standing):

1. Certificatul profesional curent poate fi solicitat numai de către medicii membri ai Colegiului Medicilor județ Bistrita-Năsăud, cu certificat de membru eliberat în conformitate cu prevederile legii nr. 95/2006, titlul XII.

2. Acest document este necesar în următoarele situații:
1. Întocmirea dosarului de înscriere la examen de promovare profesională
2. Concurs de ocupare a unui post vacant de medic.
3. Înființarea unui cabinet medical.
4. Exercitarea profesiei în afara granițelor României

3. Pentru eliberarea Certificatului, în condițiile în care dosarul de membru al medicului solicitant este complet (conține toate documentele privitoare la calitatea de membru și la pregătirea profesională) este suficientă o cerere tip (la Colegiul Medicilor).

Medicii de familie pot primi licența de înlocuire cabinete pe baza certificatului de membru, vizat, la fel și medicii pensionari, pe baza certificatului de membru vizat anual (vezi pagina de aici)