Secțiunea EMC (Educație Medicală Continuă)

Nr. Data Descriere Fișier
12 29.06.2018 Decizia nr. 12 din 29.06.2018, privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor
- 22.08.2018 Forme de învățământ postuniversitar și forme de educație medicală permanentă, Normele de creditare stabilite pentru EMCD, Normele de creditare stabilite pentru publicațiile medicale, Credite pentru titluri profesionale