Profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină.

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*)
privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 28 august 2015
Data intrarii in vigoare : 28 august 2015

Descarcă document (30 pag. PDF)

STATUTUL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA a fost adoptat prin Hotărârea nr. 1/25.03.2022, de către Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România

Descarcă document (37 pag. PDF)

Regulamentul organizării și desfășurării activității comisiilor de disciplină
Aprobat prin Decizia nr.12 din 17 decembrie 2021 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România

Descarcă document (18 pag. PDF)