Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud are ca obiectiv oferirea de garanții pentru societatea civilă și pentru stat, în legatură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional și moral ireproșabil.

Colegiul Judeţean al Medicilor Bistriţa-Năsăud este o organizatie neguvernamentala, fara scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdictie profesionala si economico-sociala, independenta faţă de administratia de stat locala si centrala, fata de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud are ca obiectiv oferirea de garantii pentru societatea civila si pentru stat, în legatură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional si moral ireprosabil.


Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud va contribui, ca structura organizatorica speciala, la apararea intereselor si prestigiului corpului medical si actioneaza, de asemenea, pentru dezvoltarea profesiunii medicale, in zona sa de competenta.
Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud este reprezentantul corpului medical din întreg judeţul in relaţiile cu autoritatile si instituţiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale.
Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud poate intra in relatii cu diferite organisme similare din alte tari.


Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud se organizează in baza Legii 95/2005, privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania a Statutului C.M.R.


Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud este autonom in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.si cu respectarea tuturor prevederilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Medicilor din România.


Sediul Colegiului Medicilor Bistriţa-Năsăud este in Municipiul Bistriţa, str. Aleea Plopilor 12, sc. D, ap 1.


Ca autoritate publica in domeniu, Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud, participă, și propune Colegiului Medicilor din România proiecte de sanatate si initieri de acte normative care reglementeaza domeniul medical si realizeaza atributiile conferite de Legea 95/2005 si alte legi speciale.


Ca organizatie profesionala Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud apără demnitatea și promovează drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin fata de bolnav si de sanatatea publica.


Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud reprezint interesele profesiei de medic si actioneaza prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia si pentru ridicarea prestigiului ei in cadrul vietii sociale.


Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud, prin presedinte, este reprezentant al corpului medical din Bistriţa-Năsăud in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale. Pentru indeplinirea atributiilor si obiectivelor conferite de lege si prezentul Regulament, organele reprezentative al Colegiului Medicilor din Bistriţa-Năsăud pot intra in relatii cu diferite organisme similare din alte judete si state.


Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud isi exercita atributele de autoritate publica si profesionala, conferite de lege si prezentul Regulament, in patru domenii principale de activitate:
- profesional;
- jurisdictie profesionala si litigii;
- economic-social;
- administrativ – organizatoric


Între Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud si celelalte colegii judetene, respectiv cel al municipiului Bucuresti, exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara. În cazuri exceptionale si numai atunci cand anumite atributii nu pot fi exercitate intr-o maniera optima decat la nivel central, solutionarea problemelor se va face de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania. Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale Colegiului Medicilor Bistriţa-Năsăud se face direct cu respectarea principiilor democratice si a egalitatii tuturor membrilor indiferent de specialitate.

Preşedinte:
Dr. COCOI IOAN DĂNUȚ

Vicepreşedinte DEPARTAMENTUL PROFESIONAL ŞTIINŢIFIC, ACREDITĂRI, AVIZĂRI:
Dr. POPA MIOARA

Vicepreşedinte DEPARTAMENTUL ETICĂ, DEONTOLOGIE ŞI JURISDICŢIE PROFESIONALĂ:
Dr.TODORAN SIMONA

Vicepreşedinte DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV, ORGANIZATORIC, FINANCIAR:
Dr. CIURDĂREANU EMIL IOAN

Secretar:
Dr. RUS NICULINA SIMONA

Preşedinte:
Dr. COCOI IOAN DĂNUȚ

Vicepreşedinte DEPARTAMENTUL PROFESIONAL ŞTIINŢIFIC, ACREDITĂRI, AVIZĂRI:
Dr. POPA MIOARA

Vicepreşedinte DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV, ORGANIZATORIC, FINANCIAR:
Dr. CIURDĂREANU EMIL IOAN

Vicepreşedinte DEPARTAMENTUL ETICĂ, DEONTOLOGIE ŞI JURISDICŢIE PROFESIONALĂ:
Dr.TODORAN SIMONA

Secretar:
Dr. RUS NICULINA SIMONA


Membri:

CIUZAN ANDREA MARIA

MUREȘAN LENUȚA

NAT LAURA BOGDANA

NICULAI DUMITRU

RUȘTI ANCA

SUCIU GHEORGHE MARIN

Dr. COCOI IOAN DĂNUȚ

Dr. CIURDĂREANU EMIL IOAN

Președinte:
Dr. MUNTEANU GABRIEL

Membru:
Dr. LOGIGAN HOREA IOAN

Membru:
Dr. SOUCA IONUŢ VASILE

Membru:
Dr. DOLHA FLORINA

Membru:
Dr. MIRON GEANINA DANIELA